Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

ΤΕΙ με εισιτήριο κάτω από τη βάση !

Το πτυχίο δεν δίνει δουλειά...

      ΠΡΙΝ από περίπου 30 χρόνια, την ακαδημαϊκή χρονιά 1981-82, για τη συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων η απάντηση στην ερώτηση «με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η κοινωνική άνοδος στη σημερινή ελληνική κοινωνία;» ήταν «οι πανεπιστημιακές σπουδές»!  
     Επρόκειτο βέβαια για μια πεποίθηση που όφειλε τα οικοδομικά υλικά του σχηματισμού της σε εκείνη την περίοδο (και ακόμη προγενέστερα), στην οποία πράγματι η εκπαίδευση για τα λαϊκά στρώματα ήταν μια επένδυση για τα παιδιά τους προστατευμένη από τον πληθωρισμό καθώς διαδραμάτιζε αποφασιστικό ρόλο στην ένταξη εκατοντάδων χιλιάδων νέων από όλα τα κοινωνικά στρώματα στις πολλαπλές νέες θέσεις εργασίας που «αναφύονταν» κατά χιλιάδες. 


     Η εξασφάλιση

     Είκοσι οκτώ χρόνια αργότερα, σήμερα, το «κλειδί του παραδείσου», το Πανεπιστήμιο, που την προηγούμενη περίοδο πρόβαλλε σαν το σκαλοπάτι που έπρεπε ν΄ ανέβουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, για να αποκατασταθούν- εξασφαλιστούν, δεν υπάρχει πια. Ακυρώνεται έτσι ένα ολόκληρο φάσμα κοινωνικών προσδοκιών, συγκροτημένο εδώ και αρκετές δεκαετίες για τη δυνατότητα εργασιακής απασχόλησης μέσα από την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τα διαπιστευτήριά της.
     Φυσικά το σχολικό σύστημα δεν είναι άμοιρο ευθυνών. Και στο πλαίσιο αυτό το βασικό ζητούμενο είναι το πώς θα οικοδομηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα «ανοίγει τα μάτια» των τροφίμων του. Οι μαθητές ζητούν ένα εκπαιδευτικό σύστημα,το οποίο θα μπορεί να απαντήσει πειστικά στο βασανιστικό ερώτημα των μαθητών μας: «Και γιατί να διαβάσουμε δάσκαλε;».
       Για να μην αποκτήσει η κατάργηση της βάσης του δέκα εισαγωγικά, για να μη γίνει η κατάργηση του 10 «ένα αδειανό πουκάμισο», πρέπει να συνοδευτεί και με υποστηρικτικά μέτρα:

 Πρώτον, να δημιουργηθούν οι όροι, ώστε το σχολείο να μαθαίνει όλα τα παιδιά γράμματα. Αυτό είναι ευθύνη και της εκπαιδευτικής πολιτικής και της σχολικής εκπαίδευσης.

Δεύτερον, οι τριτοβάθμιες σχολές να αποκτήσουν σημαντική δημόσια χρηματοδότηση, υποδομές και στέρεο γνωστικό αντικείμενο, ώστε να δικαιολογούν τον τίτλο τους. Γιατί αν ο υποψήφιος δεν έχει στοιχειώδη υποδομή γνώσεων, τότε είναι σίγουρο ότι θα είναι λίγα τα ψωμιά του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, λίγο κιόλας μετά την είσοδό του σ΄ αυτή.


Έρευνα του Χρήστου Κάτσικα

www.tanea.gr (Τρίτη 13 Ιουλίου 2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια :