Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Διάγραμμα της έννοιας "Θανατική ποινή"

Δεν υπάρχουν σχόλια :