Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Επάγγελμα : ο μεγάλος άγνωστος για τους τελειόφοιτους.

                    Της Άσπας Φαρασοπούλου  

       Η ικανοποίηση των ατομικών και συλλογικών επιθυμιών και αναγκών απαιτούν τη διαδικασία της εργασίας, η οποία είναι μία σκόπιμη, συνειδητή πράξη για την προσαρμογή των φυσικών αγαθών ή δυνάμεων στην υπηρεσία του ανθρώπου.
Η διεργασία αυτή επενεργεί ευεργετικά σε ποικίλες πτυχές της προσωπικότητας του ανθρώπου.
      Πρώτα απ’ όλα επιδρά στην ψυχολογία και στην ηθική συνείδηση του ατόμου, που αισθάνεται την ανάγκη της δημιουργίας και απολαμβάνει τη χρησιμότητά του στην κοινωνία. Με την εργασία, συνεπώς, ο άνθρωπος κατακτά την ψυχική πληρότητα, ικανοποιεί το αίσθημα της προσφοράς του προς το σύνολο και νιώθει ενεργό και ζωτικό στοιχείο αυτού.
      Επίσης μέσω της εργασίας το άτομο απολαμβάνει υλικά αγαθά, ικανά να λύσουν τα προβλήματα του βιοπορισμού του. Ταυτόχρονα η εργασία αποτελεί γι' αυτόν μία μορφή άσκησης για το σώμα, αλλά κυρίως για το πνεύμα, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση των γνώσεων, την οξύτητα της κριτικής ικανότητας και γενικότερα την ψυχική ευεξία.
       Επιπλέον η εργασία είναι το μέσο για την πρόοδο του τεχνικού και πολιτισμικού τομέα, γιατί συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και παράλληλα στην εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος.Εκτός από τα προηγούμενα, η εργασία ενδυναμώνει το δεσμό των ατόμων στον εργασιακό χώρο. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και η συντροφικότητα όσων εργάζονται μαζί.

      Δυστυχώς ο σημερινός άνθρωπος εξαιτίας της εκτεταμένης ανεργίας επιζητά μέσω της εργασίας το βιοπορισμό του. Η εργασία πλέον μετατρέπεται σε λύση ανάγκης, σε «εργαλείο» και όχι σε αυτοσκοπό. Αυτό βέβαια οδηγεί στην αλλοτρίωση του ανθρώπινου βίου από τη μία και σε αύξηση της προσφοράς εργασίας από την άλλη.
       Αποτέλεσμα της τελευταίας είναι οι χαμηλές αμοιβές εκ μέρους των εργοδοτών, οι άθλιες συνθήκες στον εργασιακό χώρο και η έλλειψη ασφάλειας και πρόνοιας για τα εργατικά ατυχήματα.
        Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να επισημάνουμε και τα κριτήρια της εκλογής ενός επαγγέλματος, που είναι αναγκαίο να λάβει υπόψη του ο νέος, για  να  μην τοποθετήσει σε λάθος βάσεις το επαγγελματικό του μέλλον. Το βασικότερο στοιχείο, προκειμένου να επιλέξει κανείς σωστά είναι το προσωπικό ενδιαφέρον.

        Το άτομο πρέπει να λάβει υπόψη του τις προτιμήσεις και τις δυνατότητές του, ώστε η άσκηση του επαγγέλματος να παρέχει σ'  αυτόν  ευχαρίστηση και όχι άγχος. Επιπλέον, για να κρίνει εάν τελικά είναι προσοδοφόρο θα πρέπει να σκεφτεί τις προοπτικές του στον ελλαδικό χώρο, τις επικρατούσες συνθήκες στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς και τα ποσοστά ανεργίας σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
      Η επιλογή αυτή του ατόμου θα πρέπει να είναι άκρως προσωπική και αβίαστη, διότι αφορά άμεσα το ίδιο το άτομο και την υπόλοιπη ζωή του.
       Τέλος το επάγγελμα είναι καλό να  αντιμετωπίζεται ως λειτούργημα, γιατί μόνον τότε το άτομο μπορεί  να νιώσει, τόσο ηθική ικανοποίηση, όσο και ότι συμβάλλει δημιουργικά στη βελτίωση της ζωής και στην κοινωνική ευημερία και πρόοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :